Fylkesveg 220 i Oppland

veg i Innlandet
Sjå òg fylkesveg 220 (fleirtyding).

Fylkesveg 220 i Oppland går mellom Bagn i Sør-Aurdal kommune og Hådem i Nord-Aurdal kommune. Vegen er 23,7 km lang.

Reinlivegen på Bagn
Ein arm av vegen går over Sundvoll bru og til Aurdal.

Kommunar og knutepunktEndra

  Sør-Aurdal

  Nord-Aurdal

  • Arm frå Sundvoll via   Sundvoll bru til   Aurdal (2,7 km)
  • Fv262 frå Vesterbø til 51 Mønin (5,0 km)
  • 51 Hådem

BakgrunnsstoffEndra