Fylkesveg 51

veg i Buskerud og Oppland
Fylkesveg 51
51
Strekning
VågåGol
Fylkesveg 51
Informasjon
Lengd 168,2 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 51 Fylkesveg 51 Fylkesveg 51
Restriksjonar
Bomstasjonar 1
Vinterstenging Valdresflye
(desember - april)
Nattestenging Valdresflye
(vinter)
Sjå òg fylkesveg 51 (fleirtyding).

Fylkesveg 51 (Fv51) går mellom Randen i Vågå kommune og Gol i Gol kommune. Vinterstengd mellom Randsverk og Beitostølen. Veglengda (bortsett frå felles trasé med europaveg 16) er 168,2 km, av dette 146,6 km i Oppland og 21,6 km i Buskerud.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Vågå kommune
 
 
Øystre Slidre kommune
Vang kommune
Øystre Slidre kommune
 
Nord-Aurdal kommune
 
Aust for Tisleidalen
Gol kommune

Bakgrunnsstoff

endre