Fylkesveg 285
285
Sør for rundkøyringa ved Lyngås
Sør for rundkøyringa ved Lyngås
Strekning
Homledal i Hole – Moserud i Lier
Fylkesveg 285
Informasjon
Lengd 28,3 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 285 Fylkesveg 285 Fylkesveg 285
Sjå òg Fylkesveg 285 (fleirtyding)

Fylkesveg 285 (Fv285) går mellom Homledal i Hole og Moserud i Lier. Veglengda er 28,3 km.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Hole
Lier

Bakgrunnsstoff

endre