Fylkesveg 81

veg i Nordland
Fylkesveg 81
81
Strekning
Ulvsvåg i Hamarøy – Svolvær i Vågan
Fylkesveg 81
Informasjon
Lengd 35,9 km
Status fylkesveg
Ferjestrekningar 1
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 81 Fylkesveg 81
Sjå òg fylkesveg 81 (fleirtyding)

Fylkesveg 81 (Fv81) går mellom Ulvsvåg i Hamarøy kommune og Svolvær i Vågan kommune. Vegen er 35,9 km lang utanom ferjestrekninga.

Frå 1. januar 2008 er ferjesambandet mellom Skutvik og Svolvær redusert til éin tur pr. dag, etter at fastlandssambandet til Lofoten vart opna 1. desember 2007.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg. Etter at forvaltingsreforma trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt Endra

 

  Nordland Endra

Vågan kommune
Hamarøy kommune

Bakgrunnsstoff Endra