Den viktigaste rolla til GRAU er å skape ein GRAU-indeks til alle viktige våpen og alt viktig materiell i heile Russland. Ved hjelp av denne indeksen kan ein raskt finne fram til materiellbiten og få ei meining om kva det er.

Den første delen av GRAU-indeksen er eit tal som viser kva forsvars- eller våpengrein materiellet høyrer til.

1 (Elektronikk) endre

Døme: 1V33 = AZK-7

2 (Artilleri og missil) endre

Døme:

3 (Missil i hæren og marinen) endre

Døme:

4 (Stridshovud, panser endre

Døme:

5 (Luftvern) endre

Døme:

6 (Personlege våpen og materiell) endre

Døme

7 (Ammunisjon til personlege våpen) endre

8 (Missil og missilutstyr) endre

Døme:

9 (Hærmissil og UAV) endre

Døme:

10 (Utstyrsdeler) endre

11 (Missil og satellittar) endre

14 (Missil og missildelar) endre

15 (Strategiske missil) endre

Det andre elementet er ein kyrillisk bokstav som indikerer subkategorien, og det tredje indikerer ein spesifikk modell.

Bakgrunnsstoff endre

Literatur