GRAU-indeks

Den viktigaste rolla til GRAU er å skape ein GRAU-indeks til alle viktige våpen og alt viktig materiell i heile Russland. Ved hjelp av denne indeksen kan ein raskt finne fram til materiellbiten og få ei meining om kva det er.

Den første delen av GRAU-indeksen er eit tal som viser kva forsvars- eller våpengrein materiellet høyrer til.

1 (Elektronikk)Endra

Døme: 1V33 = AZK-7

2 (Artilleri og missil)Endra

Døme:

3 (Missil i hæren og marinen)Endra

Døme:

4 (Stridshovud, panserEndra

Døme:

5 (Luftvern)Endra

Døme:

6 (Personlege våpen og materiell)Endra

Døme

7 (Ammunisjon til personlege våpen)Endra

8 (Missil og missilutstyr)Endra

Døme:

9 (Hærmissil og UAV)Endra

Døme:

10 (Utstyrsdeler)Endra

11 (Missil og satellittar)Endra

14 (Missil og missildelar)Endra

15 (Strategiske missil)Endra

Det andre elementet er ein kyrillisk bokstav som indikerer subkategorien, og det tredje indikerer ein spesifikk modell.

BakgrunnsstoffEndra

Literatur