Gravrøys

gravskikk med gravplass bygd som ein steinhaug

Gravrøyser er gravminne som, ulikt gravhaugar, er laga fullstendig av stein utan synleg innblanding av jord. Dei kan ha ein toppa eller kvelva profil, og grunnflata kan vera rund, oval, trekanta eller lang.

Gravrøys på Karlsvikodden aust i Tønsberg kommune.
Gravrøyser frå jarnalderen i mange ulike fasongar på gravfeltet på stranda nedanfor Hå gamle prestegard, på Kvassheim og elles i strandsona i Hå kommuneJæren.
Gravrøyser på Mølen i Larvik.

I Noreg er gravrøyser kjent frå yngre steinalder til sein vikingtid; dei fleste av dei store og dominerande gravrøysene stammar truleg frå bronsealderen.

Bakgrunnsstoff endre