Tre lokomotiv frå Green Cargo

Green Cargo AB er eit heileigd svensk statleg transportføretak som køyrer godstransport med tog i Sverige og til og frå utlandet. Green Cargo AB starta ved omlegginga av Statens Järnvägar den 1. januar 2001. Green Cargo gjekk tidlegare under namnet SJ Gods.

BakgrunnsstoffEndra