Grisetang

Grisetang


Ascophyllum nodosum.jpg

Systematikk
Domene: Eukaryota
Rike: Chromalveolata
Klasse: Phaeophyta
Orden: Fucales
Familie: Fucaceae
Slekt: Ascophyllum

Stackhouse, 1809

Art: A. nodosum
Vitskapleg namn
Ascophyllum nodosum

Grisetang er ein vanleg brunalge i strandsonen i Noreg.

UtsjånadEndra

Ein fleirårig brunalge som kan verte opp til 2 m lang, med olivengrønt fargeskjær, og uregelmessig gaffelgreina. Hovudaksen i tverrsnitt noko ellipseforma og 5-10 mm brei. Tangen manglar midtnerve. Her og der svell akse og greiner opp til gassfylte ovale blærer som er ganske harde. Nedst ei hefteskive som kan bere mange skot. Kjønnsorgan utviklar seg i tjukkare parti (receptaklar) i enden av sidestilte kortskot. Han- og hoorgan på ulike plantar. Dei modnast i juni-juli.

UtbreiingEndra

Tangen er vanleg langs den nordvestlege kysten av Europa frå Svalbard til Portugal medrekna Færøyane. På andre sida av Atlanterhavet finst han aust på Grønland, kring Nova Scotia, Baffinland, Hudsonsundet, Labrador og Newfoundland.

Førekomst i NoregEndra

Planta veks på berggrunn langs heile kysten, vesentleg i nedre del av sagtangbeltet.

BrukEndra

Store mengder grisetang har vorte samla inn kvart år til produksjon av tangmjøl og alginat. Tidlegare vart tangen også nytta til dyrefôr.

KjelderEndra