Gudrun er eit kvinnenamn av norrønt opphav. Det er samansett av orda guð, «gud», og rún, «løyndom». Guðrún er det enno av dei aller mest brukte kvinnenamna på Island. Guro, Guru og Gurå er norske målføreformer av namnet.

Gudrun har namnedag 24. september i Noreg og Sverige.

Bruken av namnet i NoregEndra

  • I 1801 var ingen manntalsførte med namnet Gudrun, men om lag 3300 hadde målføreformer av namnet (sjå Guro).
  • I 1900 hadde 5 700 namnet Gudrun(d), rundt 2400 hadde målføreformer som Guro-Gurru o.l.
  • Per 1.1.2007 har knapt 5000 personar Gudrun(d) til (første) fornamn, vel 3&nbså;900 heiter Guro.

Kjente namneberararEndra

Annan bruk av namnetEndra

Gudrun er hovudperson i Gudrunkvida i den eldre Edda.

Sjå ògEndra

Andre kjelderEndra