Høgsterettsjustitiarius

leiar av Høgsteretten

Høgsterettsjustitiarius er den av dommarane i Noregs Høgsterett som er juridisk leiar av domstolen.

Liste over høgsterettsjustitiariar

endre

Fotnotar

endre
  1. Utnemnd i 1814, men Høgsterett begynte verksemda si først i 1815.
  2. Fungerte berre nokre få veker våren og sommaren 1828 på grunn av sjukdom.