Halland er eit landskap i landsdelen Götaland sør i Sverige. Det var ein del av Danmark før det i 1645 vart gjeve som pant. Det grensar i sør til Skåne, i aust til Småland og i aust og nord til Västergötland, og har i vest kyst mot Kattegat. Halland er ein del av Göteborgs stift.

Halland

Landskapet Halland fell i stor grad saman med det seinare danna Hallands län. Lenet manglar derimot dei hallandske sokna Lindome i nord og Östra Karup i sør, som høyrer til høvesvis Västra Götalands län og Skåne län. Under den andre freden i Brømsebro gjekk Halland heilt og fullt over frå Danmark til Sverige.

Byar i Halland endre

Elver i Halland endre