Ei halvøy (latin paene insula, 'nestenøy'), òg kalla nes, odde, skage og tange, er eit stykke land som stikk ut frå eit større fastland slik at det vert omgjeve av vatn på tre sider så det berre vert landfast på ei lei.

Valdéshalvøya i Argentina. (Kjelde: NASA)

Halvøyar kan likna litt på nes, som har vatn på tre sider. Det er berre det avlange tungeliknande skapet på neset og det at øya gjerne er rund, som skil dei to slaga landstykke.

Halvøyar i verda Endra

I Eurasia Endra

 
Halvøya Jylland.

På Europafastlandet Endra

 
Den skandinaviske halvøya (Kjelde: NASA)

Den skandinaviske halvøya Endra

Noreg Endra


Afrika Endra

I Midtausten Endra

 
Koreahalvøya
 
Kamsjatkahalvøya. (Kjelde: NASA)

I Austasia Endra


Amerika Endra

 
Californiahalvøya

Antarktis Endra

Bakgrunnsstoff Endra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Halvøy