Halvøy

Ei halvøy (latin paene insula, 'nestenøy'), òg kalla nes, odde, skage og tange, er eit stykke land som stikk ut frå eit større fastland slik at det vert omgjeve av vatn på tre sider så det berre vert landfast på ei lei.

Halvøyar kan likna litt på nes, som har vatn på tre sider. Det er berre det avlange tungeliknande skapet på neset og det at øya gjerne er rund, som skil dei to slaga landstykke.

Halvøyar i verdaEndra

I EurasiaEndra

 
Halvøya Jylland.

På EuropafastlandetEndra

Den skandinaviske halvøyaEndra

NoregEndra


AfrikaEndra

I MidtaustenEndra

 
Kamsjatkahalvøya. (Kjelde: NASA)

I AustasiaEndra


AmerikaEndra

 
Californiahalvøya

AntarktisEndra

BakgrunnsstoffEndra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Halvøy