Hans Ingvald Hansson Ratvik (27. januar 18836. juni 1966) var ein norsk gardbrukar, bankmann og politikar frå Borgund i Møre og Romsdal.

Hans Ratvik
Fødd 27. januar 1883
Død 6. juni 1966
Parti Venstre

Ratvik tok over farsgarden i Borgund og dreiv denne til 1945. I perioden 1908 til -25 dreiv han i tillegg med kjøp og sal av fisk og fiskevarer i nærliggjande Ålesund. Frå 1928 til 1953 var han kasserar (dagleig leiar) av Borgund sparebank, som i hans tid reiste eit staseleg bankbygg i nærleiken av heimen hans.

Ratvik var medlem i Borgund heradsstyre frå 1914 til 1922 og frå 1932 til 1940 og i 1945. Han var ordførar 1920-22, varaordførar 1932-37 og ordførar 1938-40 og i 1945. Etter han hadde vore fyrste varamann til Stortinget i perioden 1937-45, vart han hausten 1945 vald til stortingsrepresentant for Venstre frå landkrinsane i Møre og Romsdal.

Perioden 1924-27 var Ratvik forlikskommissær i Borgund herad. Han så var formann i etterfylgjaren forliksrådet i tida 1929-43 og 1945-47. Mellom 1949 og 1965 var han både styrar og styreformann i Sunnmøre Museum. Samt 1956-65 formann i Borgund og Giske Bygdeboknemnd.

KjelderEndra