Harry Jonas Martinusson Alvær (25. februar 18829. september 1963) var ein norsk fiskeskipper frå Øksnes i Nordland som representerte Troms fylke og VenstreStortinget 1937-45.

Alvær var son til ein innvandra gardbrukar og fiskar frå Hamre prestegjeld i Hordaland. Han arbeidde sjølv som fiskar og brukar av heimegarden i Øksnes til om lag 1911-12. Alvær busette seg då i Torsken i Troms, der han, etter å ha teke kystskippereksamen ved Tromsø sjømannsskole i 1915, tok del i yrkeslivet som fiskeskipper.

Allereie frå 1913 var Alvær medlem i formannskapet i Torsken kommune. Han var ordførar 1923-28 og på ny i 1932-34. Gjennom åra hadde han ei rad kommunale og fylkeskommunale verv. Mellom anna var han formann i overlikningsnemnda i Torsken, og i Troms fylkes hamnekomite, den siste posisjonen vart han fjerna frå av det nazistiske styret. Elles var han formann i Gryllefjord Fiskarlag og forsikringsforeininga Sjøtrygd og styremedlem i Nord-Norges Fiskarfylking.

Nasjonalt var Alvær medlem i Den departementale komite om minstemål for klippfisk av 1926 og i Trålarkomiteen av 1936. Stortingsperioden 1934-36 var han fyrste varamann til Stortinget frå Troms fylke, møtte då på Tinget fem veker vinteren 1934 og sju veker vinteren 1936. Til 1936-valet stod Alvær øvst på Venstre-lista i fylket og fekk fast tingsete. Frå 1937 til 1945 var han medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen.

KjelderEndra