Sjøbruk

(Omdirigert frå Havbruk)

Sjøbruk, eller havbruk, er eit omgrep som femnar om primærnæringane fiske, sanking og oppdrett av fisk og skaldyr.

Trålar.

Fiske endre

Fiske er den viktigaste aktiviten innan sjøbruk. Det har vore drive fiske i uminnelege tider både i havet og i elver og innsjøar og fisk har til alle tider vore ei viktig proteinkjelder.

Fiskeoppdrett endre

I mange land har det vorte drive fiskeoppdrett i små vatn og oppdemde dammar i lang tid. Fiskeoppdrett i sjøvatn, derimot, er ei etter måten ny næring, som har fått mykje å seia som økonomisk grunnlag i land som Noreg og Skottland. For mange kystnasjonar er fiske ei viktig næringsgrein.

Oppdrett av skaldyr endre

I fleire land er oppdrett av skaldyr ein viktig næringsveg. På den franske atlanterhavskysten, til dømes, vert det drive storstilt oppdrett av østers og andre skaldyr.

Hausting av tang og tare endre

I tidlegare tider vart tang og tare nytta som gjødselgardsbruk som låg ved kysten.

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.