Heilage bøker

Heilage bøker, heilage skrifter eller heilage tekstar er visse tekstar som har ein særskild status innan ulike religiøse tradisjonar. Tekstane kan vera sentrale for trua og/eller religionsutøvinga deira. Innan mange religionar meiner ein at deira heilage skrifter er guddommelege eller guddommeleg inspirerte.

Den kristne Bibelen, handskriven utgåve frå 1407.

Nokre døme på heilage bøker er Toraen og den hebraiske Bibelen i jødedommen, Bibelen (med Det gamle testamentet og Det nye testamentet) i kristendommen og Koranen i islam.

Heilage bøker i utvalEndra

Nokre heilage bøker, alfabetisk ordna :

Sjå ògEndra

KjelderEndra


BakgrunnsstoffEndra

  Commons har multimedium som gjeld: Heilage bøker