Hermod Skånland

norsk bankier og økonom

Hermod Skånland (15. juni 192516. april 2011) var ein norsk økonom og sentralbanksjef frå Tromsø.

Hermod Skånland

Statsborgarskap Noreg
Fødd 15. juni 1925
Død

16. april 2011 (85 år)

Yrke samfunnsøkonom, bankier
Hermod Skånland på Commons

Biografi

endre

Hermod Skånland tok eksamen artium i 1944 og tok sosialøkonomisk embetseksamen i 1951 ved Universitetet i Oslo. Han starta karrieren sin ved forskningsavdelinga ved Statistisk Sentralbyrå, og vart økonomikonsulent i Finansdepartementet året etter. Han var tilsett ved Finansdepartementet i 19 år frå då av.

I 1971 vart Skånland direktør og nestformann for Norges Bank, og han vart sitjande som bankdirektør fram til 1985, då han tok over som sentralbanksjef etter Knut Getz Wold. I tillegg var Skånland formann i styret for Statistisk Sentralbyrå frå 1981 til 1993, styremedlem i Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd frå 1979 til 85 og styremedlem i Nordisk Investeringsbank frå 1976 til 1988.

Skånland var ein aktiv deltakar i den offentlege økonomidebatten. I 1980 vart han i det høve tildelt Fritt Ords honnør for konsekvent, og på open og uredd måte, å ha festa merksemda på betenkelege sider ved utviklinga av økonomien i landet. Hausten 1992 deltok han i forsvaret av den norske krona. Skånland gjekk av som sentralbanksjef i 1993/1994, og vart etterfølgt av Torstein Moland. Etter det vart han professor ved Handelshøgskolen BI fram til 2003/2004. Han døydde på ein sjukeheim på Jaren i Gran kommune i Oppland.

Skånland var gift fram til kona døydde i 2000. Han etterlét seg ei dotter.

Verk av Skånland (utval)

endre
  • Det norske kredittmarked siden 1900, 1967
  • Inntektspolitikkens dilemma, 1981
  • The Central Bank and Political Authorities in some Industrial Countries, 1984
  • En pengepolitikk for Norge. Etter solidaritetsalternativet, i Sosialøkonomen, 1998
  • Doktriner og økonomisk styring. Et tilbakeblikk, Norges Banks skriftserie nr. 36, 2004

Utmerkingar

endre

Kjelder

endre