Hornavan

Hornavan er ein innsjø i øvre del av Skellefteälven i Arjeplogs kommun, i søre delen av Lappland, Norrbottens län. Hornavan er Sveriges djupaste sjø med største djup på 221 m. Sjøen er no regulert for vasskraftsformål. Overflata varierer mellom 220 og 283 km² avhengig av fyllingsgraden.

FiskartarEndra