Iso- er eit prefiks som kjem frå gresk isos, og tyder 'lik'. Ein finn orddelen i ei rekkje vitskapsord, til dømes i samband med kart som viser likskapar.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen bruker forkortinga ISO, med opphav i det greske ordet.

Ord som byrjar med iso- endre

Ord som byrjar med iso- men ikkje har gresk opphav er isolasjon og isolat.

Kjelder endre

  1. Ikkjeraud lenkje som bør gjerast om til vanleg lenkje.