Sjå og guden Ull

Ull er ein naturfiber frå ulike dyr, særleg sau og geit. Ull kan minna om hår og pels, men har ulike eigenskapar som skil seg frå desse. Det blir brukt som tekstilråvare som vert spunne til garn og vidare tilverka til tøy gjennom mellom anna veving, strikking og hekling. Ull kan òg nyttast til toving.

Ull frå merinosau
Sau med kort ull

Ulla har gjeve opphav til ein særskild ullindustri, i ei viss grad skild frå resten av tekstilindustrien.

Andre ullsortar enn saueullEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra