Knut H. Kallerud (fødd i 1956 i Kongsberg) er ein norsk jurist og høgsterettsdommar. Han tiltredde i Høgsterett den 16. juli 2011.

Kallerud tok juridisk embetseksamen i 1983 og tok mastergrad i menneskerettslovgjeving ved Universitetet i Essex i England i 1998.

Kjelder endre