Koordinatar: 59°48′40.3164″N 10°48′0.1548″E

Kolben kulturhus
Kolbotn kyrkje
Foto: Torstein Furnes

Kolbotn er ein tettbygd stad i Nordre Follo kommune i Oppegård i Viken.

Staden var administrasjonssentrum i Oppegård kommune. Kolbotn stasjonØstfoldbanen, ligg i Kolbotn, 13 kilometer sør for Oslo sentrum. Kolbotn er ein del den samanhengande busetnaden sørover frå Oslo til Langhus i Ski kommune. Namnet kjem frå eit gardsnamn som har samanheng med at det vart brunne trekol her tidlegare.

Kolbotn har mange sentrumsfunksjonar ved Kolbotn stasjon; det er store bustadområde med variert busetnad rundt senteret. På Fløysbonn i aust og Mastemyr i vest er det ein del næringsverksemd, og mellom anna Volvo Norge finst her. På grensa til Oslo i nord har IBM Norge hovudkontoret sitt.

HistorieEndra

Kodak hadde eit hovudkvarteret for sin norske verksemd fram til 2000-talet.

FolkEndra

KjelderEndra