International Business Machines, forkorta til IBM, er eit internasjonalt lutlag frå USA. IBM vart skipa i 1889 i New York, og vart eit lutlag i 1911.

IMB's logo
IBM 5150 med tastatur og grøn monokrom skjerm. Køyrer MS-DOS 5.0
IBM Thinkpad R51.

IBM er éi av dei største og eldste teknologiverksemda i verda med over 380 000 tilsetje og ei omsetjing på $98 milliardar (2007).

På grunn av den blå logoen og storleiken, vert IBM kalla store blå (Big Blue på engelsk).

HistorieEndra

IBM si historie byrja fleire tiår før utviklinga av datamaskinen – før den tid produserte ein holkortmaskinar. Opphavleg het verksemda Computing Tabulating Recording Corporation (CTR), som vart oppretta som eit aksjeselskap 15. juni 1911 i Binghamton, New York. Denne verksemda var ein fusjon mellom Tabulating Machine Corporation, Computing Scale Corporation og International Time Recording Company. Direktøren for Tabulating Machine Corporation var den gong Herman Hollerith. Thomas J. Watson Sr., som grunnla IBM, vart direktør for CTR i 1914 og administrerande direktør i 1915. 14. februar 1924 endra CTR namn til International Business Machines Corporation (IBM).

Verksemdene som vart fusjonert under CTR-namnet, framstilte eit breitt utval produkt, blant anna tidsstyringssystem, vekter, automatiske kjøttskjerarar og, vektigast av alt for utviklinga av datamaskinen, holkortutstyr. Etter kvart fokuserte CTR utelukkande på holkortutstyr, og innstilte anna aktivitetar.

Omstillinga på 1990-taletEndra

Etter å ha vore leiande i fleire tiår, snubla IBM inn i 1990-talet. Kvalitetsforskjellen overfor produkta hjå konkurrentane vart redusert, og selskapet sine høgare prisar lét seg vanskeleg forsvara. Frå 1991 til 1993 registrerte IBM tap på USD 16 milliardar. Aksjemarknaden pressa selskapet til å kvitta seg med underverksemder, og børsverdien raste nedover.

Den 1. april 1993 vart Louis V. Gerstner, Jr. administrerande direktør i IBM. Han selde hovudkvarteret i New York, og gjennomførte ein kritisk studie av heile organisasjonen. IBM var for ukritisk til kva som vart utvikla og seld, og kulturen var for innovervendt. Gerstner endra fokus radikalt ved å setja kundane og deira behov i fokus. Gerstner endra IBM totalt frå å vera ei produktfokusert bedrift, til å verta kunde- og løysningsorientert. Mot slutten av 1990-talet byrja IBM igjen å levera gode resultat.

Gerstner innførte bonusordningar som baserte seg på det heilskaplege resultatet av organisasjonen. Tidlegare hadde ordningane berre tatt utgangspunkt i korleis den einskilde avdelinga gjorde det, heilt uavhengig av totalt resultat. På den måten vart kulturen under Gerstner meir samla om eit heilskapleg IBM. Kulturen i IBM vart no basert på å levera det kunden vil ha.

Diverse faktaEndra

Sjølv om IBM ikkje fann opp PCen, vart arkitekturen deira, som er blitt kopiert frå det opphavlege 1981-designet, industristandarden innan personlege datamaskinar, PCar. Microsoft og Intel vart monopol-leverandørar av høvesvis operativsystemer og prosessorar, to av nøkkelkomponentane i desse datamaskinane.

19. januar 1993 offentleggjorde IBM eit underskot på 4,97 milliardar dollar i 1992, noko som den gongen var det største underskotet i noko amerikansk føretak nokon sinne.

IBMs logo vart designa av Paul Rand.

Louis V. Gerstner, Jr. var styreformann og administrerande direktør for IBM frå 1. april 1993 til 29. januar 2002, då Samuel J. Palmisano vart vald som ny administrerande direktør.

IBM-overtakingar i dei seinare åra:

Sjå ogEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra