Kongsberg Satellite Services

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er eit norsk føretak som driv to polare jordstasjonar, ein i Tromsø og ein på Svalbard. Føretaket tilbyr tenester som er baserte på data frå satellittane deira. Hovudkvarteret deira ligg i Tromsø, og føretaket har om lag 70 tilsette.

BakgrunnsstoffEndra