Kristian Ørud

norsk politikar

Kristian Ørud (27. februar 18722. juli 1946) var ein norsk gardbrukar og politikar frå Østre Toten. Han var ordførar i Østre Toten åra 1923-25 og stortingsmann frå Oppland fylke og for Bondepartiet i tida 1922–36.

Kristian Ørud
Fødd27. februar 1878
Død2. juli 1946 (68 år)
Statsborgar avNoreg
PartiSenterpartiet
Yrkepolitikar, bonde

Han voks opp på garden Ørud, som faren hadde kjøpt i 1879. Etter han hadde gått to år på amtsskulen og teke kurs ved landbrukshøgskulenÅs, tok han over farsgarden i 1904 og dreiv garden i lang tid.

Ørud var medlem av heradsstyret frå 1913 til 1928, perioden 1923-25 var han ordførar. Då Bondepartiet vart skipa i 1920, gjekk han i bresjen for det nye partiet i Oppland, og var fylkesformann for Oppland bondeparti i heile 17 år; 1921-38. Valperiodane 1922-24 og 1925-27 var han fyrste varamann til Stortinget frå Oppland, og møtte bolkevis i fem av dei seks stortingssesjonane. Frå 1928 til 1936 hadde han fast tingplass. Til 1933 var han medlem i Post-, telegraf- og kystfartkomiteen, medan han i 1934-36 var medlem i Militærkomiteen.

I 1939 vart Ørud utnemnd til styrar av Noregs Bank si avdeling på Gjøvik, ei stilling han hadde til 1945. Han var medlem av Nasjonal Samling, og kom i 1945-46 under etterforsking. Saka var ikkje ferdig etterforska då han døydde.

KjelderEndra