Lokk

(Omdirigert frå Kulokk)
For andre tydingar av oppslagsordet, sjå lok.

Lokk er ein del av den vokale folkemusikken i Noreg, og er ein blanding av song og rop. Lokken har som funksjon å oppnå kontakt med husdyra over store avstandar, og lokke dei heim til seters eller gards etter ein dag på beite. Lokkane gjekk gjerne i arv frå mor til dotter og har hatt ein funksjon så lenge det har vore beitebruk i Noreg.

Ein hadde kulokk, sauelokk og geitelokk for dei ulike husdyra. Kulokkane var dei mest forseggjorte, og kunne bli lange og melodiøse strofar. Det finst også tradisjon for såkalla huldrelokkar. Desse lokkane er melodiske songar som skal ha vore sunge av ei hulder. Desse har gjerne ein fast tekst, ofte ei rekke fantasifulle namn på dyra til huldra. Slike huldrelokkar er gjerne knytte til segner.

Lokkar bygger gjerne på kvart- og kvintsprang, men kan også bruke dei større toneintervalla septimar og nonar.

Sjå og endre

Kjelder endre