Kystartilleri

Kystartilleri er ei militær våpengrein som tradisjonelt har hatt ansvaret for kanoner i faste installasjonar langs kysten for skyting på sjøborne mål. Kystartilleriet har òg omfatta undervassforsvaret med minefelt og torpedobatteri, nærforsvarstroppar, landgangsfartøy, luftvern og til tider diverse missilbaserte våpen.

105 mm kanon på Fjell festningSotra

Sidan 90-talet er kystartilleriet bygd ned i dei fleste land, fordi frykta for tradisjonelle invasjonar har avteke og fordi faste installasjonar er sårbare for presisjonsvåpen. Kystartilleri har vore særleg utbreidd i Noreg, Sverige og Finland, men er i ferd med å verta avvikla her òg.

NoregEndra

Kystartilleriet i Noreg vart skipa som eiga våpengrein i 1899. Det var kystartilleriet som i 1940 senka Blücher og slik hindra tyskarane i å ta nokon av dei kongelege eller regjeringsmedlemane til fange. Kystartilleriet vart underlagt Sjøforsvaret i 1957. Det stasjonære utstyret er i dag nedlagt, og oppgåva med å forsvara kysten er overført til kysteskadren.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra