Lånefjorden

Koordinatar: 61°10′44″N 6°12′14″E

Lånefjorden er ein fjord på nordsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Han har ei lengd på 3 km og går nordaustover til Låne og inngangen til Lånedalen.

Frå inst i fjorden

Fjorden har innløp mellom Kollangsneset og Kongsneset. Bortsett frå Låne inst i fjorden ligg garden Bolstad like sørvest for Låne. Det går vegar på begge sider av fjorden, på austsida går Riksveg 55. Riksvegen fortset gjennom Høyangertunnelen til Høyanger frå vestsida like utom enden av fjorden. Fjorden er omgjeve av høge fjell og særleg austsida er bratt. Her går fjordsida nesten rett opp til Skinnarnipi på 982 moh. På vestsida ligg fjellet Omnane. Denne sida er ikkje like bratt, men høgare med ei høgd på 1121 moh.