Langangsfjorden

Langangsfjorden er ein fjord i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Han strekker seg 10 km frå mellom Siktesøya og Håøya inn til tettstaden Langangen. Den største øya i fjorden er Bukkøya.

Fjordsystemet i Grenland

Vrangsund går på nordsida av Håøya og inn til Mørjefjorden i aust. På andre sida av Sikteøya ligg Langesundsfjorden, lenger nord grenser Langangsfjorden i Ormerfjorden.