Mørjefjorden

Mørjefjorden er ein fjord i innseglinga til Grenland, på grensa mellom kommunane Porsgrunn og Larvik i Vestfold og Telemark. Han er 4,5 km lang, og strekkjer seg frå vestsida av Mølen i nærleiken av Helgeroa og inn til Sildevika ved Mørje. Håøya ligg på austsida av den ytre delen av fjorden. På andre sida av Håøya ligg Langangsfjorden.

Fjordsystemet i Grenland

Etter Snorre sine forteljingar kan det sjå ut som det var her Olav den heilage i det store sjøslaget ved Nesjar sigra over Svein Håkonsson Ladejarl palmesøndag i 1016.

KjelderEndra