Lavik skipreide

skipreide i Sogn

Lavik skipreide var ei av atten skipreider i Sogn,[1] med namn etter tingstaden Lavik som var.

Lavik er kyrkjestad og ferjestad, og var ein gong òg tingstad

Geografisk område:

Vestlandet vart skipreidene avløyste av tinglag i begynninga av 1800-talet, og etterkvart vart grensene regulerte slik at dei samsvarte betre med sokne- og kommunegrensene. 1858 vart Eivindvik-gardane overflytta til Gulen tinglag, 1870 vart Mjellelia og Vikane overflytta frå Klevald tinglag. 1873 vart Hyllestad tinglag oppretta av Bø, Hyllestad og Øn, som alt hadde skipa Hyllestad kommune og prestegjeld, og deretter var Lavik tinglag identisk med Lavik og Brekke sokner.[2]

Fotnotar endre

Bakgrunnsstoff endre