Logogram (av logo- og -gram) er skriftteikn som gjev att heie ord eller morfem (ei eining med tyding i eit språk). Skriftsystem med logogram er til dømes egyptiske hieroglyfar og kinesisk skrift.[1]

Egyptiske hieroglyfar på den kanopiske krukka til Senebtisi, ei adelskvinne som levde i det 12. egyptiske dynastiet rundt 1800 f.Kr.

Andre typar skriftsystem er til dømes alfabet og abjadar, der kvart symbol (bokstav) først og fremst står for ein lyd eller ein lydkombinasjon. Slike system kan likevel også innehalda logoram, som ampersand (&), tal (som 1 og 100), matematiske symbol (som + og -) eller valutasymbol (som $ og ).

Sjå òg

endre

Kjelder

endre
  1. «logogram». Store norske leksikon (på norsk). 5. januar 2017.