Luftforsvarets stasjon Vardø

Stasjonen til luftforsvaret Vardø var ein kontroll- og varslingsstasjon som vart oppretta på Vårberget i Vardø i mars 1952. Då stasjonen vart nedlagd i 1994 var han den austlegaste avdelinga i Luftforsvaret. Stasjonen var ikkje NATO-finansiert som ein del av Nadge-systemet, men rapporterte flytokt inn i dette systemet.

Nedlegginga kom som ei følgje av at FENRIS-systemet automatiserte den operative drifta, og anlegget vart omgjort til eit radarhovud under Stasjonen til luftforsvaret Sørreisa.[1] Stasjonen var medan han var i drift oppdelt i tre avdelingar, operasjonsskvadronen, teknisk skvadron og administrasjonsskvadronen, som kvar var leidd av ein major.

Mottoet til stasjonen var «Vakt mot øst», og det militære kallesignalet var «Osborne». Leiravisa Stormposten, grunnlagt av flysoldat Jon Skolmen, kom ut frå 1962.

Stasjonssjefar endre

Grad Namn Funksjon Frå Til
Løytnant Åre Flikka mars 1952
Major Åre C. Roaldstveit 15. august 1968
Major Dag Askheim 15. august 1968 9. august 1970
Major Tore Løvvik 9. august 1970 1973?
Oberstløytnant Bård Helland 1973 1975
Major Asbjørn Tryggvason Stasjonssjef august 1979
Major Bård A. Moen Stasjonssjef august 1979 august 1981
Major Ol Guttorm Blomlie Stasjonssjef august 1981 1986
Oberstløytnant Torodd Berntzen Stasjonssjef 1986 17. august 1989
Oberstløytnant Nils Olav Kristiansen Stasjonssjef 17. august 1989 30. september 1990
Oberstløytnant Leif Røstad Fung. stasjonssjef 1990 1992/93
Oberstløytnant Anders Thorheim Leidde nedbygginga 1992/93 1994

Referansar endre

  1. Kontroll- og Varslingssystemets historie, s. 78, ISBN 82-519-2098-1