Marlborough College

Marlborough College er ein britisk privat internatskule. Den vart grunnlagd i 1843 for å utdanne sønene til det engelske presteskapet. Skulen er open for elevar av alle trusretningar, og sidan 1968 for begge kjønn. Marlborough College har i dag om lag 800 elevar, der omtrent ein tredjedel er jenter.

Tidlegare elevar blir kalla «Old Marlburians». Kjende personar som har gått på skulen inkluderer Anthony Hope, Anthony Blunt, James Mason, John Hunt, Bruce Chatwin, Nick Drake, Chris de Burgh, Robert Addie og Mark Phillips .

BakgrunnsstoffEndra

Sjå ogsåEndra