Den engelske kyrkja

Den engelske kyrkja (Church of England) er den offisielle kyrkja i England og grunnleggjande medlem i Porvoo-fellesskapet.

Den engelske kyrkja

HovudkontorChurch House, Westminster
LeiarKong Charles III av Storbritannia
Medlemmer26 000 000
Nettstadhttps://www.churchofengland.org/ Sjå dette på Wikidata

Den britiske monarken er overhovud for kyrkja, mens erkebiskopen av Canterbury er den geistlege leiaren.

Den engelske kyrkja reknar seg for å vere både reformert i den grad ho er påverka av lutherske prinsipp og ikkje godkjenner paveleg autoritet; og katolsk for så vidt ho reknar seg som ei ubroten vidareføring av den tidlege apostoliske og seinare mellomalderske kyrkja.

Den engelske kyrkja har ei lovgivande forsamling kalla Generalsynoden. Prinsipiell lovgjeving må likevel gå igjennom det britiske parlamentet. Kyrkja har også si eiga dømmande makt, dei ekklesiastiske domstolane, som utgjer ein del av det britiske rettssystemet.

I tillegg til England strekkjer arbeidsfeltet seg til øya Man og Kanaløyane.

Bispedømme

endre

Den engelske kyrkja har to bispedømme der overhyrden har tittelen erkebiskop, York og Canterbury. Desse vert omtalt offisielt som bispedømme og ikkje som erkebispedømme.

I tabellen nedanfor er det opplyst både når bispedømma vart oppretta og når dei vart reformerte (slutta å vere katolske bispedømme). Der kolonnen reformert er fylt ut med ein strek, dreier det seg om eit bispedømme oppretta etter reformasjonen. På grunn av gjeninnsettinga av katolske biskopar under Maria Tudor, er det i enkelte tilfelle oppgitt to årstal for reformasjonen.

Bispedømme Oppretta Reformert Sete Merknader
Bath and Wells 909 1569 Bath
Birmingham Birmingham Det finst også eit katolsk Birmingham erkebispedømme
Blackburn Blackburn
Bradford Bradford
Bristol 1542 Bristol Katolsk i perioden 15431558
Canterbury 597 1533/1559 Canterbury
Carlisle Carlisle
Chelmsford Chelmsford
Chester 1541 Chester Katolsk i perioden 15431558
Chichester 1082 1559 Chichester
Coventry Coventry
Derby Derby
Durham 635 1559 Durham
Ely 1109 1559 Ely
Europa 1980 London Ansvar for medlemmer busette i Europa utanfor Storbritannia
Exeter 909 Exeter
Gloucester 1541 Gloucester
Guildford Guildford
Hereford 676 1535/1557 Hereford
Leicester Leicester
Lichfield 656 Lichfield
Lincoln 634 1547 Lincoln
Liverpool Liverpool Det finst også eit katolsk Liverpool erkebispedømme
London 604 1559 City of London
Manchester Manchester
Newcastle Newcastle upon Tyne
Norwich 640 1558 Norwich
Oxford Oxford
Peterborough Peterborough
Portsmouth Portsmouth
Ripon and Leeds Leeds
Rochester 604 1558 Rochester
Saint Albans St. Albans
Saint Edmundsbury and Ipswich Bury St. Edmunds
Salisbury 909 1557 Salisbury
Sheffield Sheffield
Sodor and Man Douglas
Southwark Southwark Det finst også eit katolsk Southwark erkebispedømme
Southwell and Nottingham Southwell
Truro Truro
Wakefield Wakefield
Winchester 635 1560 Winchester
Worcester 680 1565 Worcester
York 631 1579 York

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre
  Commons har multimedium som gjeld: Den engelske kyrkja