Medisinsk mikrobiologi

medisinsk spesialområde

Medisinsk mikrobiologi er eit fagfelt innan medisinen som tek for seg mikroorganismar som kan gje sjukdom hjå menneske.

Organismane dette dreier seg om blir ofte grovt inndelt i bakteriar, virus, sopp, protozoar og fleircella parasittar. I den seinare tid har ein også byrja å leggja til prion som mellom anna er årsaka til kugalskap, men desse er misdanna protein og kan ikkje kallast levande organismar.

Bakgrunnsstoff endre