Virus

type acellulær infeksjonsagens

Eit virus er ein liten biologisk partikkel som kan infisere organismar. Virus kan berre reprodusere seg ved å overta celler, og er på den måten årsak til ulike sjukdommar hos menneske, frå forkjøling og influensa til koppar og HIV/AIDS. Mellom dei verste virussjukdommane i dag, finn ein nemnte HIV/AIDS (valda av HIV-viruset) og Ebola.

Influensavirus.

Antibiotika hjelper ikkje mot virussjukdommar, berre mot sjukdommar som skuldast bakteriar.

Viruspartiklar kan variera i størrelse frå til dømes det vesle picornaviruset som er rundt 20 nm stort og poxviruset som er rundt 300 nm stort.

Bakgrunnsstoff endre