MetLex

meteorologisk leksikon

MetLex er eit norsk meteorologisk leksikonnett, publisert av Meteorologisk institutt. Innhaldet på MetLex kan nyttast fritt, om lag som innhaldet på Wikipedia. Programvara som ligg til grunn er MediaWiki og brukargrensesnittet er òg svært likt Wikipedia sitt grensesnitt. Til skilnad frå Wikipedia er innhaldet kvalitetssikra av fagfolk ved Meteorologisk institutt.

Bakgrunnsstoff endre