Midt-Noreg er ei nyare nemning på ein region som i snevraste tyding utgjer fylket Trøndelag, oftast òg inkludert i det minste delar av Møre og Romsdal. Omgrepet er ofte brukt i ei vidare tyding som kan inkludere delar av Nordland (Helgeland) og Hedmark (Nord-Østerdalen). Historisk sett har Midt-Noreg røter i Frostating lagdømme, Nidaros bispedømme og Trondheims len — som alle har hatt Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Nordmøre og Romsdal som sitt kjerneområde. I den offentlege forvaltinga frå slutten av 1900-talet av svarar Midt-Noreg med eitt unntak til Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Etter at Sør- og Nord-Trøndelag vart slått saman er nemninga Midt-Noreg mindre brukt.[treng kjelde]

Offentleg forvalting

endre

Unntaket frå regelen er NVE Region Midt, som dekkjer Helgeland, Trøndelag og Nordmøre.[7] Arkivert 2008-06-02 ved Wayback Machine.

Organisasjonar

endre

Trussamfunn

endre

Næringsliv

endre

Kjelder

endre

«Midt-Norge» i Store norske leksikon, snl.no.

  • Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etc som var i funksjon i Midt-Norge i tiden 1536-1660. [Trondheim] : Svein Tore Dahl, 1999.
  1. SpareBank1 Midt-Norge, arkivert frå originalen 4. april 2015, henta 20. januar 2015 
  2. Folkeuniversitetet Midt-Norge, arkivert frå originalen 11. februar 2015, henta 20. januar 2015 
  3. Folkeakademiet Midt-Norge
  4. TINE Midt-Norge, arkivert frå originalen 28. februar 2007, henta 20. januar 2015 
  5. OIKOS Midt-Norge, arkivert frå originalen 2. desember 2007, henta 20. januar 2015 
  6. Husbanken, region Midt-Norge[daud lenkje]
  7. Riks.no
  8. AOF.no