Opna hovudmenyen

Midt-Noreg er ei nyare nemning på ein region som i snevraste tyding utgjer fylka i Trøndelag, oftast òg inkludert i det minste delar av Møre og Romsdal. Omgrepet er ofte brukt i ei vidare tyding som kan inkludere delar av Nordland (Helgeland) og Hedmark (Nord-Østerdalen). Historisk sett har Midt-Noreg røter i Frostating lagdømme, Nidaros bispedømme og Trondheims len — som alle har hatt Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Nordmøre og Romsdal som sitt kjerneområde. I den offentlege forvaltinga frå slutten av 1900-talet av svarar Midt-Noreg med eitt unntak til Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Offentleg forvaltingEndra

OrganisasjonarEndra

TrussamfunnEndra

NæringslivEndra

KjelderEndra

  • Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etc som var i funksjon i Midt-Norge i tiden 1536-1660. [Trondheim] : Svein Tore Dahl, 1999.
  • SpareBank1 Midt-Norge
  • Folkeuniversitetet Midt-Norge
  • Folkeakademiet Midt-Norge
  • TINE Midt-Norge
  • OIKOS Midt-Norge
  • Husbanken, region Midt-Norge
  • Riks.no
  • AOF.no