Nidaros bispedømme

Nidaros bispedømme er eit bispedømme i Den norske kyrkja. Biskopen har sete i Trondheim, med Nidarosdomen som domkyrkje.

Nidarosdomen

Historie endre

Det første bispesetet i Nidaros vart truleg oppretta på Olav Kyrre si tid. I 1152/53 vart Nidaros erkestift og kyrkjeleg senter for det vest-nordiske riket. 10 bispesete låg under Nidaros: Bjørgvin, Stavanger, Hamar og Oslo i Noreg. Dessutan: Isle of Man, Orknøyane, Færøyane, Grønland, Skåholt på Island og Holar på Island. For informasjon om setet til erkebiskopen, sjå Nidaros erkebispedøme.

Ved reformasjonen i 1537 opphøyrde det store erkestiftet og maktgrunnlaget vart overtatt av kongen i København. Den katolske erkebiskopen flykta frå landet, og først i 1546 var den første lutherske biskopen på plass i Nidaros.

Seinare har bispedømmet blitt mindre: I 1622 vart Sunnmøre overført til Bjørgvin stift og i 1803 vart Nord-Noreg skilt ut frå Nidaros som eit eige bispedømme. I 1982 vart Møre bispedømme skilt ut. Nidaros avstod da Nord-Møre og Romsdal til det nye bispedømmet. No omfattar Nidaros bispedømme Trøndelag fylke.

Biskopar i Nidaros etter reformasjonen endre

Prosti endre

Nidaros bispedømme har følgjande prosti:

Nidaros domprosti
Byåsen prosti
Fosen prosti
Gauldal prosti
Heimdal prosti

Namdal prosti
Orkdal prosti
Stiklestad prosti
Stjørdal prosti
Strinda prosti

Fellesråd endre

Bispedømmet har har følgjande fellesråd:

Flatanger
Frosta
Frøya
Grong
Heim
Hitra
Holtålen
Høylandet
Inderøy
Indre Fosen
Leka
Leksvik
Levanger
Lierne
Malvik
Melhus
Meråker
Mosvik
Namsos
Namsskogan

Nærøysund
Oppdal
Orkland
Osen
Overhalla
Rennebu
Røros
Røyrvik
Selbu
Skaun
Snåsa
Steinkjer
Stjørdal
Støren
Trondheim
Tydal
Verdal
Ørland
Åfjord