Mundaspråka er ei grein av dei austronesiske språka som blir snakka i nordlege delar av India og Bangladesh.

Mundaspråk
Klassifisering: austroasiatisk
munda
Vidare inndeling:
  • Nordmunda
  • Sørmunda


Utbreiingsområdet for dei viktigaste munda-språka

Dei 19 mundaspråka blir snakka av omtrent 10 millionar talarar, det viktigaste er santali, som med 6 millionar talarar er ein av dei 22 nasjonale språka i India.

Klassifisering endre

Dei fleste forskarane operer med ei todeling, i nordlege og sørlege mundaspråk, men talet på greiner innanfor kvar gruppe er kontroversiell. Her er inndelinga til Gregory Anderson, ein relativt flat struktur:

Nordmunda

Sørmunda

Bakgrunnsstoff endre

Litteratur endre

  • Gregory D. S. Anderson (Hrsg.): The Munda Languages. London und New York: Routledge, 2008.
  • Gregory D. S. Anderson: The Munda Verb: Typological Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 2007.
  • Georgij A. Zograph: Die Sprachen Südasiens. (Übers. Erika Klemm). Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1982. S. 120-125.