Nærøy prosti var eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja fram til 1. juli 2015 da det vart lagt ned og slått saman med Namdal under namnet Namdal prosti.[1]

Prosten hadde sete i Indre Nærøy.

Dette prostiet hadde berre eitt prestegjeld fram til 2004 da prestegjelda vart fasa ut av kyrkja.

Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Sokn i Nærøy prosti endre

Sjå òg endre

Referansar endre

  1. «Nærøy og Namdal blir ett prosti». Nidaros bispedømme. 25. 3. 2015. 

Bakgrunnsstoff endre