Koordinatar: 60°8′56″N 11°27′22″E

Nes kyrkjeruinar er restane etter ei mellomalderkyrkje i Nes kommune. Dei står på neset der elvane Glomma og Vorma renn i hop, ved Vormsund. Kyrkjestaden har gjeve namn til kommunen og kyrkja vart vald ut som tusenårsstad for kommunen.

Nes kyrkjeruinar
kyrkjeruinar

Foto: Lars Bjørn Hansen

Kart
Nes kyrkjeruinar
60°8′56″ N 11°27′24″ E
Wikimedia Commons: Nes kirkeruiner
Video av Nes kyrkjeruinar

Historie Endra

Kyrkja på Nes vart bygd over ein tidlegare heidensk offerplass på 1100-talet.[treng kjelde] Det kan ha stått ei trekyrkje på staden før det rundt år 1100 vart bygd ei steinkyrkje i romansk stil. Frå utgravingane i 1957 veit ein at det opphavleg var ei kyrkje med eit skip i vest, noko smalare kor og ein apsis i aust. Seinare vart dette bygd til langkyrkje i romansk stil ved at koret og apsisen vart rivne.[1] Nes kyrkje var hovudkyrkja på denne delen av Romerike og var ei av tre fylkeskyrkjer på Romerike. I 1567, under sjuårskrigen mot Sverige, vart ho stukken i brann. Kyrkja vart bygd opp att og utvida til krosskyrkje i 1697.

lynet slo ned i kyrkja i 1854 brann ho ned att. På grunn av at kyrkja låg slik til at det var fare for at ho kunne rase ut i elva, vart ho ikkje reist igjen, men ny kyrkje vart bygd om lag 1 km lenger nord. Noko av inventaret vart redda og flytta til nye Nes kyrkje. I dag brukar ein kyrkjeruinane til å halda bryllaup, gudstenester og konsertar.

Galleri Endra

Nes kirkeruin i 2005.

Nes kirkeruin før restaureringa i 1936.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra

  1. Sigrid og Håkon Christie: Nes kirkeruiner, Gamle Nes, Nes historielag