Norddalsfjorden på Sunnmøre

Norddalsfjorden er ein fjordarm av Storfjorden i kommunane Fjord og StrandaSunnmøre. Fjorden strekkjer seg 16 km austover, men medrekna Tafjorden som held fram søraustover er han 24 km lang. I gammal tid var namnet «Todarfjorden» og det omfatta også Tafjorden.[1]

Norddalsfjorden sett frå ferja mellom Stranda og Gravaneset
To ferjer møter kvarandre mellom Linge og Eidsdal på Norddalsfjorden

Fjorden har innløp i vest mellom Liabygda i nord og Skrednakken i sør. Eit stykke inn i fjorden ligg bygda Eidsdal på sørsida. Frå her går det ferjesamband over til Linge på nordsida. Like aust for Linge ligg bygda Sylte der elva Valldøla munnar ut. Enno lenger inn fjorden ligg Fjøra. Like sør for Fjørå ligg Oksneset der Tafjorden tek til.

Kjelder endre

  1. Kleiva, Ivar (1975): Grunn og gror. Norddal bygdebøker, III. Valldal: Norddal kommune.