Oksalsyre

kjemisk sambinding

Oksalsyre (HOOC-COOH) er ei ganske sterk organisk dikarboksylsyre. Ho er til stades som salt (oksalater) i mange plantar (til dømes rabarbra, spinat og gaukesyre). Ho er òg naturleg til stades i honning. Oksalsyre blir nytta til nedkjemping av varroamidd i bikuber. Oksalsyre er giftig, letal dose er oppgitt til å vera 10 gram oksalsyre for vaksne og 3-4 gram for born. Det svarar til høvesvis 4 og 1,5 kg rabarbra.

Strukturformel for oksalsyre.
Oksalsyre-dihydrat

Framstilling

endre

I laboratoriet kan oksalsyre framstillast ved å oksidera sukrose med salpetersyre som oksidasjonsmiddel. Litt vanadium vert brukt som katalysator.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre
  Commons har multimedium som gjeld: Oksalsyre