Olav Skjevesland

norsk prest

Olav Skjevesland (31. mai 19428. september 2019) var biskop i bispedømet Agder og Telemark i den norske kyrkja frå 1996 til han gjekk av med pensjon.

Olav Skjevesland

Statsborgarskap Noreg
Fødd 31. mai 1942
Drøbak
Død

8. september 2019 (77 år)
Noreg

Yrke prest
Verv Preses i den norske kyrkja
Periode 2006-2010
Føregangar Finn Wagle
Etterfylgjar Helga Haugland Byfuglien
Verv Biskop i Agder og Telemark
Periode 1999-2012
Føregangar Halvor Bergan
Etterfylgjar Stein Reinertsen
Religion Den evangelisk-lutherske kyrkja
Olav Skjevesland på Commons

Skjevesland var fødd i Drøbak. Han hadde teologisk utdanning frå Menighetsfakultetet i Oslo, og vart cand.theol. i 1967. Han hadde undervisingsstillingar og prestestillingar fram til han i 1998 vart utnemnd til biskop av Agder (frå 2005 kalla Agder og Telemark). Skjevesland etterfylgde Halvor Bergan som gjekk av 1. januar 1999.

Han var preses i bispemøtet frå 2006 til 2010.

Skjevesland tok praktisk-teologisk eksamen i 1969. Han hadde teneste som hjelpeprest i Nordstrand prestegjeld i Oslo (1968-72), underviste som lektor ved Det norske diakonhjem (1972-74), arbeidde som studiesekretær i Den norske kirkes presteforening (1973-75) då han også var stipendiat ved stiftinga «Kirkens Hus» (1974-75). Frå 1975-76 var Olav Skjevesland sokneprest i Kampen prestegjeld i hovudstaden, og deretter og fram til 1979 residerande kapellan i Nøtterøy prestegjeld i Tunsberg. Sidan var han tilknytt Menighetsfakultetet, som fakultetslektor ved det praktisk-teologiske seminar, seinare som rektor, og frå 1994 også som professor i praktisk teologi.

Kjelder

endre