Finn Wagle

norsk prest

Finn Wagle (fødd 19. juni 1941) var biskop for Den norske kyrkja sitt bispedøme Nidaros frå 1991 til 2008.

Finn Wagle

Statsborgarskap Noreg
Fødd 19. juni 1941 (82 år)
Oslo
Yrke prest
Verv Preses i Den norske kyrkja
Periode 2002-2006
Føregangar Odd Bondevik
Etterfylgjar Olav Skjevesland
Verv Biskop i Nidaros
Periode 1991-2008
Føregangar Kristen Kyrre Bremer
Etterfylgjar Tor Singsaas
Religion Den evangelisk-lutherske kyrkja
Far Erling Wagle
Finn Wagle på Commons

Wagle har teologisk utdanning frå Menighetsfakultetet i Oslo, og vart cand.theol. i 1968. Frå 1970 til 1975 var han sokneprest i Sørreisa. Han var lektor ved menighetsfakultetet sitt praktisk-teologiske seminar frå 1975 til 1981, instituttstyrar ved IKO frå 1981 og domprost i Trondheim frå 1988 til han i 1991 var han biskop i Nidaros. Han var preses (leiar) i Bispemøtet frå oktober 2002 til september 2006.

Wagle vart i 2004 oppnemnd til kommandør av St. Olavs Orden.

Bakgrunnsstoff endre