Oske

dust etter eld

Oske er det som blir tilbake av det brennbare materialet etter ei fullstendig forbrenning.

Oske etter forbrenning av steinkol

I praksis består oske av alle material som ikkje er organiske (mineral og kjemiske sambindingar), t.d.: Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO, MnO, P2O5, K2O, SiO2, Na2CO3, NaHCO3, etc.

Eigenvekta av frisk vedoske teken ut av omnen er ca. 0,3 ( 0,3kg/l).

På grunn av innhaldet av kalium (K2O) og kalsium (CaO), kan oske frå vedfyring nyttast som jordforbetringsmiddel. Ei mengde på inntil 3 liter pr. 10 m² (300 liter pr. dekar) årleg, kan vere passande.

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.