Kalium

grunnstoff med kjemisk symbol K og atomnummer 19
19 ArgonKaliumKalsium
Na

K

Rb
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Kalium, K, 19
Kjemisk serie Alkalimetall
Gruppe, periode, blokk 1, 4, s
Tettleik, hardleik 0,89 kg/m3, 0,4 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvitt
Kalium
Atomeigenskapar
Atommasse 39,0983 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 220 (243) pm
Kovalent radius 196 pm
Ioneradius 133 pm (ladning: +1)
van der Waals radius 275 pm
Elektronkonfigurasjon [Ar]4s1
Elektron per energinivå 2, 8, 8, 1
Oksidasjonstrinn (oksid) +1 (sterk base)
Krystallstruktur Kubisk romsentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 336,53 K (63,38°C)
Kokepunkt 1032 K (759°C)
Molart volum 44 cm3/mol
Fordampingsvarme 76,9 kJ/mol
Smeltevarme 2,33 kJ/mol
Damptrykk 1 Pa ved 473 K
Ljodfart 2000 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 0,82 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 757 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 13,9 MS/m
Termisk konduktivitet 102,5 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 418,8 kJ/mol
3052 kJ/mol
4420 kJ/mol
5877 kJ/mol
7975 kJ/mol
9590 kJ/mol
11343 kJ/mol
14944 kJ/mol
16964 kJ/mol
48610 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
39K 93,26% (stabilt)
40K 0,012% 1,277 mrd. år β
ε
1,311
(?)
40Ca
40Ar
41K 6,73% (stabilt)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Kalium er eit grunnstoff med kjemisk symbol K og atomnummer 19. Det er eit alkalimetall.

Særskilde kjenneteikn endre

Bruk endre

Kaliumklorid vert brukt i mineralsalt.

Nokre kaliumsalt vert brukt som gjødsel.

Historie endre

Sir Humphrey Davy isolerte kalium i 1807.

Biologisk rolle endre

Kalium påverkar hjartemuskelen sin samantrekkingsevne og spelar såleis inn på blodtrykket. Kalium finst i ein del frukt og grønsaker, t.d. banan.

Kjemi endre

Kalium er, som dei andre alkalimetalla, reaktivt. Grunnstoffet dannar mange sambindingar. Til dømes:

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre