Ospeminermøll

insektart
Ospeminermøll


Gangar av larvar på eit ospeblad
Gangar av larver i eit ospeblad

Systematikk
Rekkje: Arthropoda
Underrekkje: Hexapoda
Klasse: Insecta
Underklasse: Pterogyta
Infraklasse: Neoptera
Orden: Lepidoptera
Familie: Gracillariidae

slekt l=Phyllocnistis

Vitskapleg namn
Phyllocnistis labyrinthella
Bjerkander, 1790

Ospeminermøll eller ospeminermol er ein sommarfugl som er vanleg i det meste av Sør-Noreg og Trøndelag. Larvene til ospeminermøllen lever i ospeblad, der dei grev gangar. Desse tunnelane lagar luftfylte lommer i overhuda på blada, og dei blir då sølvgrå. Er trea hardt angripne, får dei ein karakteristisk utsjånad. Angrepa er ikkje farlege for trea, og dei fleste ospetrea er angripne i område der sommarfuglen finst.

Frå baksida ser ein gangane tydeleg. (Foto: Kjetil Lenes)

Sommarfuglen er sølvgrå og svart med smale venger og eit vengespenn på 6-7 mm. Dei vaksne sommarfuglane overvintrar.

KjeldeEndra